Storbritannia oppdager mutasjon av nytt coronavirus, spredningshastigheten økte med 70%

- Dec 17, 2020-

Ifølge informasjonen fra britiske forskere ble den nye mutasjonen oppdaget denne gangen først oppdaget i september. Det er 23 forskjeller fra forrige virus. Men fordi overføringskapasiteten har økt med 70%, utgjorde antall prøver som ble oppdaget i november bare 28%. I desember var det blitt vanlig, med 62% av tilfellene i London og 43% av tilfellene i de sørøstlige byene av dette nye mutantviruset.


Heldigvis uttalte den britiske statsministeren Boris at det ikke er bevis for at viruset har høyere dødelighet eller forverrer symptomene, og det er ingen tegn til at det vil svekke vaksinens effektivitet.