3,4 millioner! Container gjennomstrømning av Shanghai Havn i februar

- Mar 09, 2021-

Shanghai havn kunngjorde at containergjennomstrømningen oversteg 3 millioner TEUer for første gang i februar, og fullførte 3,4 millioner TEUer.


I det siste, før og etter vårfestivalen var den tradisjonelle off-season for frakt. I år kom containerlastebiler og gikk i Shanghai havneområde, og driften av brokranen var opptatt og ryddig. Shanghai havn har oppnådd de beste resultatene i den travleste off-season i historien.


Under vårfestivalen (februar 11-17), den årlige veksten av containergjennomstrømningen av Shanghai havn, lastgjennomstrømningen av hele havnen, containervolumet av Yangtze grenlinje og andre store produksjonsindikatorer overskredet tosifret, hvorav den årlige veksten av innenlandsk containergjennomstrømning var så høyt som 104,9%.


Shanghai Port Group har grepet muligheten for rask kontroll av innenlandsk COVID-19, eksport av eksportetterspørsel og "på stedet nyttår" politikk. Før vårfestivalen ble rederiene oppfordret til å sende tomme containere til Shanghai havn, og sende bokser inn i Yangtze Valley under festivalen, for å forberede tilstrekkelige tomme bokser for vareeksport av innlandsbedrifter.